Hiển thị tất cả 9 kết quả

Hiển thị 9 24 36

INVERTER 24V 1000VA

INVERTER 24V 1000VA Công suất : 1000VA/ 700W Điện áp đổi điện : 24VDC Điện áp ra AC : `110V -220V Ăc quy tương thích : 120A - 200A Điện áp nạp acquy : 220VAC Dòng nạp tối đa: 25A Dạng sóng : mô phỏng Sine Kích thước : 280 x 230 x 160 (mm) Bảo hành 1 năm
 

INVERTER 24V 1500VA

INVERTER 24V 1500VA Công suất : 1500VA/ 1000W Điện áp đổi điện : 24VDC Điện áp ra xoay chiều : 220VAC Ăc quy tương thích : 150-200A Dòng nạp tối đa: 25A Kích thước : 330 x 190 x 370 (mm) Bảo hành 1 năm
 

INVERTER 24V 500VA

INVERTER 24V 500VA Công suất : 500VA/ 350W Điện áp đổi điện : 24VDC Điện áp ra AC : `110V -220V Ăc quy tương thích : 70A - 120A Điện áp nạp acquy : 220VAC Dòng nạp tối đa: 12A Dạng sóng : mô phỏng Sine Kích thước : 260 x 240 x 130 (mm) Bảo hành 1 năm
 

INVERTER 24V 700VA

INVERTER 24V 700VA Công suất: 700VA /490W Điện áp đối diện : 24VDC Điện áp ra AC : 110-220V Acquy tương thích : 120A-200A Điện áp nạp acquy : 220V AC Dòng nạp tối đa :25A Kích thước : 260X 150 X 360 mm Dạng sóng mô phỏng Sine Bảo hành 1 năm.
 

INVERTER 12V 1000VA

Công suất : 1000VA/ 700W Điện áp đổi điện : 12VDC -24VDC Điện áp ra xoay chiều : 220VAC Ăc quy tương thích : 150-200A Dòng nạp tối đa: 15A Kích thước : 160 x 275 x 380 (mm) Bảo hành 1 năm

INVERTER 12V 700VA

Công suất : 700VA/ 490W Điện áp đổi điện : 12VDC Điện áp ra xoay chiều : 220VAC Ăc quy tương thích : 100-150A Dòng nạp tối đa: 15A Kích thước : 150 x 233 x 350(mm) Bảo hành 1 năm

INVERTER 24V 300VA

INVERTER 24V 300VA Công suất : 300VA/ 210W Điện áp đổi điện : 24VDC Điện áp ra xoay chiều : 220VAC Ăc quy tương thích : 40-70A Dòng nạp tối đa: 10A Bảo hành 1 năm

INVETER 12V 300VA

INVERTER 12V 300VA Công suất : 300VA/ 210W Điện áp đổi điện : 12VDC Điện áp ra xoay chiều : 220VAC Ăc quy tương thích : 40-70A Dòng nạp tối đa: 10A Kích thước : 125 x 203 x 330(mm) Bảo hành 1 năm

INVETER 12V 500VA

Công suất : 500VA/ 350W Điện áp đổi điện : 12VDC Điện áp ra xoay chiều : 220VAC Ăc quy tương thích : 80-120A Dòng nạp tối đa: 12A Kích thước : 135 x 213 x 330(mm) Bảo hành 1 năm