Hiển thị tất cả 7 kết quả

Hiển thị 9 24 36

BIẾN ÁP BÁN TỰ ĐỘNG 100A

 • Công suất ( Power) :100A
 • Điện vô (Input ) : 30V -220V
 • Điện ra (Output ) : 110V -220V
 • Kích thước (DxRxC ): 45cm x35m x35cm
 • Bảo hành 3 năm .

BIẾN ÁP BÁN TỰ ĐỘNG 150A

Công suất (power) : 150A Điện vô (Input): 30V -220V Điện ra (Output): 110V -220V Kích thước (DxRxC): 45cm x35m x35cm Bảo hành 3 năm.

BIẾN ÁP BÁN TỰ ĐỘNG 20A

Công suất ( Power) :20A Điện vô (Input ) : 30V -220V Điện ra (Output ) : 110V -220V Kích thước (DxRxC ): 25cm x25m x20cm Bảo hành 3 năm .

BIẾN ÁP BÁN TỰ ĐỘNG 25A

 • Công suất ( Power) :25A
 • Điện vô (Input ) : 30V -220V
 • Điện ra (Output ) : 110V -220V
 • Kích thước (DxRxC ): 27cm x24m x21cm
 • Bảo hành 3 năm .

BIẾN ÁP BÁN TỰ ĐỘNG 30A

 • Công suất ( Power) :30A
 • Điện vô (Input ) : 30V -220V
 • Điện ra (Output ) : 110V -220V
 • Kích thước (DxRxC ): 25cm x25m x20cm
 • Bảo hành 3 năm .

BIẾN ÁP BÁN TỰ ĐỘNG 50A

Công suất ( Power) :50A Điện vô (Input ) : 30V -220V Điện ra (Output ) : 110V -220V Kích thước (DxRxC ): 25cm x25m x20cm Bảo hành 3 năm .

BIẾN ÁP BÁN TỰ ĐỘNG 80A

 • SURVOLTER 80A Công suất ( Power) :80A Điện vô (Input ) : 30V -220V Điện ra (Output ) : 110V -220V Kích thước (DxRxC ): 40cm x35m x35cm Bảo hành 3 năm .