Hiển thị tất cả 10 kết quả

Hiển thị 9 24 36

12V 1000W (1)

12V 1500W (1)

12V 3000W (1)

12V 600W (1)

12V 2000W (1)

24V 600W (1)

24V 1000W (1)

24V 1500W (1)

24V 2000W (1)

24V 3000W (1)

BIẾN TẦN 12V 1000W

Công suất : 1000W Điện áp của acquy : 12VDC Điện áp ra : 220VAC Dạng sóng : Chuẩn Sine Tần số : 50hz Khả năng chịu quá tải : 1200W /1 giây Dải điện áp làm việc : 10 -15 V.DC Dòng không tải : Dưới 0,3 A Bảo hành 1 năm

BIẾN TẦN 12V 1500W

Công suất : 1500W Điện áp của acquy : 12VDC Điện áp ra : 220VAC Dạng sóng : Chuẩn Sine Tần số : 50hz Dải điện áp làm việc : 10.5 - 15V.DC Dòng không tải : Dưới 0,6 A Bảo hành 1 năm

BIẾN TẦN 12V 2000W

BIẾN TẦN CHUẨN SINE  12V 2000W Công suất : 2000W Điện áp của acquy : 12VDC Điện áp ra : 220VAC Dạng sóng : Chuẩn Sine Tần số : 50hz Dải điện áp làm việc : 20-30V.DC Dòng không tải : Dưới 0,3 A Bảo hành 1 năm
 

BIẾN TẦN 12V 3000W

Công suất : 3000W Điện áp của acquy : 12VDC Điện áp ra : 220VAC Dạng sóng : Chuẩn Sine Tần số : 50hz Dải điện áp làm việc : 20-30V.DC Dòng không tải : Dưới 0,4 A Bảo hành 1 năm

BIẾN TẦN 12V 600W

Công suất : 600W Điện áp của acquy : 12VDC Điện áp ra : 220VAC Dạng sóng : Chuẩn Sine Tần số : 50hz Khả năng chịu quá tải : 1200W /1 giây Dải điện áp làm việc : 10-15V.DC Dòng không tải : Dưới 0,6 A Bảo hành 1 năm

BIẾN TẦN 24V 1000W

BIẾN TẦN CHUẨN SINE  24V 1000W Công suất : 1000W Điện áp của acquy : 24VDC Điện áp ra : 220VAC Dạng sóng : Chuẩn Sine Tần số : 50hz Dải điện áp làm việc : 20-30V.DC Dòng không tải : Dưới 0,3 A Bảo hành 1 năm

BIẾN TẦN 24V 1500W

BIẾN TẦN CHUẨN SINE 24V 1500W Công suất : 1500W Điện áp của acquy : 24VDC Điện áp ra : 220VAC Dạng sóng : Chuẩn Sine Tần số : 50hz Dải điện áp làm việc : 20-30V.DC Dòng không tải : Dưới 0,3 A Bảo hành 1 năm
 

BIẾN TẦN 24V 2000W

BIẾN TẦN CHUẨN SINE  24V 2000W Công suất : 2000W Điện áp của acquy : 24VDC Điện áp ra : 220VAC Dạng sóng : Chuẩn Sine Tần số : 50hz Dải điện áp làm việc : 20-30V.DC Dòng không tải : Dưới 0,4 A Bảo hành 1 năm
 

BIẾN TẦN 24V 3000W

BIẾN TẦN CHUẨN SINE  24V 3000W Công suất : 3000W Điện áp của acquy : 24VDC Điện áp ra : 220VAC Dạng sóng : Chuẩn Sine Tần số : 50hz Dải điện áp làm việc : 20-30V.DC Dòng không tải : Dưới 0,3 A Bảo hành 1 năm
 

BIẾN TẦN 24V 600W

BIẾN TẦN CHUẨN SINE  24V 600W Công suất : 600W Điện áp của acquy : 24VDC Điện áp ra : 220VAC Dạng sóng : Chuẩn Sine Tần số : 50hz Khả năng chịu quá tải : 1200W /1 giây Dải điện áp làm việc : 10-15V.DC Dòng không tải : Dưới 0,6 A Bảo hành 1 năm